Traiškytuvai

Traiškytuvai

Grūdų užpildymo į plastiko rankoves mašina-traiškytuvas skirtas saugoti grūdus tam tikro diametro plastiko rankovėse.